Jeśli nie Ty, to kto?

Metoda nauczania młodych ludzi kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Angielski

Turecki

Hiszpański

Polskie

JAK KORZYSTAĆ Z KURSU?

Ten pakiet zawiera przewodnik krok po kroku i szereg innych materiałów (na przykład studium przypadku, scenariusze biznesowe) w celu wsparcia realizacji każdej sesji.

Kurs podzielony jest na dwa poziomy:

Start up:

Sesje Start Up stanowią wprowadzenie do przedsiębiorczości i Gospodarki Dobra Wspólnego (GDW). Mają na celu rozwijanie kreatywności młodych ludzi, zdolności do rozwiązywania problemów i wytrwałości. Sesje Start up’owe pozwolą młodym ludziom zastanowić się nad własnymi aspiracjami, motywacją oraz chęcią zostania odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.

Ready to go:

Sesje Ready to go analizują każdy temat bardziej szczegółowo i dostarczają praktycznych narzędzi, które mogą zmienić pomysł na biznes w rentowne i zrównoważone przedsiębiorstwo. Należy zauważyć, że sesja planu biznesowego została podzielona na dwie części: wprowadzenie do korzystania z GDW w kontekście biznesplanu, a następnie praktyczne zastosowanie wartości GDW w odniesieniu do rzeczywistego przykładu. Zalecamy przeczytanie obu sesji i rozważenie wykorzystania zarówno części pierwszej, jak i drugiej.


Kurs składa się z jedenastu sesji na każdym poziomie. Każda sesja trwa około godziny.

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY – JEŚLI NIE TY, TO KTO?

Kurs „Młodzi przedsiębiorcy – Jeśli nie ty to kto?” stosuje podejście zorientowane na osobę uczącą się, aby rozwijać odpowiedzialną przedsiębiorczość i kreatywność u młodych ludzi. Celami szczegółowymi kursu są:

 • zapoznanie młodych ludzi z Gospodarką Dobra Wspólnego (GDW), modelem ekonomicznym zaprojektowanym z myślą o zaspokojeniu potrzeb całej populacji, a nie tylko nielicznych szczęśliwców

 • − refleksja nad korzyściami i wyzwaniami modelu opartego na wartościach, takich jak sprawiedliwość społeczna, transparentność i zrównoważony rozwój

 • wyposażenie młodych ludzi umiejętności, wiedzę i postawy potrzebne do odniesienia sukcesu w roli przedsiębiorców.

Kurs jest przeznaczony do elastycznego wykorzystania z młodymi ludźmi w wieku od 14 lat. Będzie przydatny zarówno w ramach edukcaji formalnej, jak i pozaformalnej, więc skorzystać z niego mogą zarówno nauczyciele szkół średnich, zawodowych lub wyższych, jak i niezależni trenerzy lub pracownicy młodzieżowi.

 • Stosowanie pozaformalnego podejścia do uczenia się

  Kurs jest zaprojektowany zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że:

  • − jest zorientowany na ucznia – nauczyciel/trener wspiera uczących się i wzmacnia ich

  • − ma na celu rozwijanie kompetencji młodych ludzi, czyli ich umiejętności, wiedzy i postaw

  • − odpowiedzialność za uczenie się jest dzielona między uczestnikami i nauczycielem/trenerem: oznacza to poszanowanie wiedzy i doświadczenia wszystkich zaangażowanych; poprzez chęć uczestnictwa i dzielenie się wiedzą uczą się wszyscy

  • − jest elastyczny – prowadzący może zaprojektować własną strukturę kursu na podstawie dostępnych sesji, wybierając te, które są najbardziej odpowiednie dla uczniów. Nauczyciel/trener powinien dopasować go do poziomu wiedzy, okoliczności i oczekiwań uczniów oraz odpowiednio ukształtować treść i styl sesji.

O PROJEKCIE

Projekt ten był finansowany przez Erasmus+, program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Miał on na celu wspieranie wysiłków krajów uczestniczących w programie w celu efektywnego wykorzystania potencjału, talentów i zasobów społecznych Europy w perspektywie uczenia się przez całe życie, dając wsparcie formalnemu, pozaformalnemu i nieformalnemu uczeniu się w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży. Program zwiększał również możliwości mobilności i współpracy z krajami partnerskimi, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa wyższego i pracy z młodzieżą. Projekt ten jest odpowiedzią na jeden z celów programu Erasmus+: przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi.

OŚRODEK WIEDZY GDW, HISZPANIA

Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje dla wszystkich partnerów projektu. Dziękujemy za chęć przekazania młodym ludziom wartości Gospodarki Dobra Wspólnego poprzez niniejszą publikację pt. „Młodzi przedsiębiorcy. Jeśli nie Ty, to kto?” Przedsiębiorczość, z naszego punktu widzenia, stanowi postawę, która odzwierciedlona jest we wszystkim, co robimy na co dzień. Oznacza to, że przedsiębiorczość kształtuje się w naszym stylu życia, w tym czego się uczymy, a czego nie, jak odnosimy się do innych (w rodzinie, pracy, w swoim czasie wolnym), jak radzimy sobie z obowiązkami (bezrobocie, opieka nad osobami starszymi, dziećmi, osobami na utrzymaniu) itp.

Concepción Martínez
Cristina Ferrer
ECG KNOWLEDGE HUB.

 

Stoimy obecnie w obliczu poważnych globalnych problemów, w tym między innymi dotyczących zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia chemicznego, nierówności społecznych czy bezrobocia. Wszystkie one nasilą się w przyszłości i wymagać będą reakcji kolejnych pokoleń.
Powinniśmy postrzegać młodych ludzi jako przeciwników „fałszywej” rzeczywistości stworzonej przez konkurencję i walkę o zyski. Powinniśmy widzieć ich jako orędowników bardziej pełnej szacunku, opiekuńczej i opartej na współpracy rzeczywistości. Rzeczywistości obejmującej człowieka i środowisko jako całość. Postrzegamy tę książkę jako przykład do realizacji i naśladowania przez społeczeństwo: przykład odwagi, inicjatywy i nonkonformizmu, które mogą przyczynić się do odnowy gospodarczej, opartej na Gospodarce Dobra Wspólnego.

Pracujmy razem dla sprawiedliwego i odpowiedzialnego świata dla wszystkich!

Kurs i pakiet materiałów zostały opracowane, zaprojektowane

i pilotowane przez następujące organizacje:

– Asociación Jóvenes Solidarios (AJS), Arenas de San Pedro, Hiszpania

– London Borough of Hackney, Londyn, Wielka Brytania

– Patrónus, Veľké Kapušany, Słowacja

– Uniwersytet Haceteppe, Ankara, Turcja.

Oprócz wcześniejszej współpracy przy innych projektach, mamy bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, w formalnych i pozaformalnych środowiskach oraz w środowiskach wiejskich i miejskich. Nasze połączone doświadczenie i wiedza zapewniają, że materiały opracowane w ramach tego projektu zaspokajają potrzeby edukacyjne młodych ludzi w wieku od 14 lat. Opracowaliśmy ten program, aby zająć się brakiem kompetencji przedsiębiorczych, jaki zaobserwowaliśmy wśród młodych ludzi, którzy zbliżają się do końca formalnej edukacji szkolnej. Aby szybko reagować na obecne i przyszłe potrzeby, i wyzwania stojące przed naszym społeczeństwem, potrzebujemy młodych ludzi, którzy są kreatywni, zmotywowani, innowacyjni i skuteczni w podejmowaniu decyzji.

Asociación Jóvenes Solidarios

Monika Izabela Wisniewska

Lucyna Lewandowska

Alberto García García

London Borough of Hackney

Tom Sheppard

Patrónus

Nagy Zsuzsanna

Vladimir Doša

Hacettepe University

Yusuf YILDIRIM

Bugay TURHAN

PARTNERZY

WSPÓŁPRACOWNICY:

HISZPANIA:  IES Valle del Tiétar, Arenas de San Pedro

WIELKA BRYTANIA:  Hackney Youth Opportunity Fund Panel,

WIELKA BRYTANIA:  Begum, Jasmine Charlton, Ella Kitson, Beth Foster-Ogg,  Bruno Gaisie,  Alima Lakhouane, Maria Nikolova, Kennedy Nwosu, Moonisah Parvin.

SŁOWACJA: Stredná odborná škola – Szakközépiskola F. Kráľa, Veľké Kapušany, Youth Parliament of Veľké Kapušany.

TURCJA:  Merve UĞUR, Ali Osman AYDIN, Fatma Günseli ÖZKAN.

Graficy

Sergio Pérez Sánchez-Fuentes

Tomojka Vojtko Vojtech

KONTAKT

14 + 4 =

Designed by www.spsdesign.es