Yazdırılabilir-malzeme

Aradığınız bölümün üzerine tıklayın

Gİrİş – HERKESIN FAYDASi İçİEKONOMİ – Vaka İNCELEMESİ  · Mondragone – BECERİLER – Yaratıcılık, İnovasyon ve Problem Çözme – İş Planlamasında Sürdürülebilirlik – Kar ve Zarar – GZFT – 

Sürdürülebilirlik – Eğitim ve finansman olanakları – Değerlendirme

KITAP ⇒

Bölüm: Giriş

Bölüm: Yaratıcılık, İnovasyon ve Problem Çözme

Bölüm: İş Planı

Bölüm: GZFT

Bölüm: Eğitim ve finansman olanakları

Bölüm: Değerlendirme

Başla

Hazır

Designed by www.spsdesign.es